Veri Sıkıştırma - Data Compress

veri-sikistirma-data-compress (büyük resim için tıklayın)

metin=str(input("Metin Giriniz : ")) 
orjMetKrktrlr=[] #metin degiskenindeki herbir karakteri tutacak olan dizi 
tekrarliKarakterDizim=[] #metin degiskenindeki tekrarlanan karak. tutacak olan dizi 
asciikarsiliklari=[] #metin degis. karak. ascii karsiliklarini tutacak dizi 
asciikilikkarsiliklari=[] #metin degis. karak. ascii degerinin ikilik karsiligini #(8bit) tutacak dizi 
kodlanmisDict={} #sıkıstırılmıs metnin her bir karakterine key value atama icin dictionary 

def asciibul(param): #karakterin ascii karşılığını verecek fonksiyon  
   return ord(param) #örn: i karakteri icin 105 
def Ascikilikbul(param): #ascii degerin 8bit olarak ifade edilmesi icin fonk. 
   return format(asciibul(param), '08b') #örn: i(105) icin 01101001 
def ikilikbul(param): #2lik sistemde sonucu bulmak icin fonk. 
   return format(param, '04b') #kodlanmisDict key 0 value i olsun.0 icin 0000 döndüren fonk. 
def dictEkle(hangiDict,referans,veri): #parametrelere göre dict e key ve value atayn fonk. 
   hangiDict[referans]=veri 
def diziKarakterSay(dizi): #dizideki toplam karakter sayısını dondurecek fonk. 
   sayac=0 
   for x in dizi: #dizi elemansayısı kadar don 
       sayac+=len(x) #sayac a elemanın karakter sayısını ekle 
   return sayac #sayacı dondur 

for krkt in metin: #metindeki herbir karakter icin don 
   orjMetKrktrlr.append(krkt) #orjMetKrktrlr dizime karakteri ekle 
   if(metin.count(krkt)>1): #eger karakterden 1den fazla varsa  
       if krkt in tekrarliKarakterDizim: #eger karakter tekrarliKarakterDizim de bulunuyorsa 
           continue; #herhangi birsey yapma devam et 
       else: #bulunmuyorsa 
           tekrarliKarakterDizim.append(krkt) #demekki daha önce eklenmemis,tekrarlandı,dizime ekle 
            
for asc in orjMetKrktrlr: #metindeki herbir karakter icin don 
   asciikarsiliklari.append(asciibul(asc)) #asciikarsiliklari dizime karakterin ascii degerini ekle 
   asciikilikkarsiliklari.append(Ascikilikbul(asc))#asciikilikkarsiliklari dizime karakterin ascii degerini 8bit olarak ekle 
print("Metindeki Krkt. Ascii Karş. : ",asciikarsiliklari) #ascii değerlerini ekrana yaz 
print("Metindeki Krkt. Ascii Karş.(8bit) : ",asciikilikkarsiliklari) #ascii değerlerinin 8bit karsiligini ekrana yaz 

kisaltilmisMetin=""; #tekrarlanan karakterlerden arindirilmis metni tutmak icin degisken 
sayac=0 #dict e key olarak eklemek icin sayac 
for krktr in metin: #metindeki herbir karakter icin don 
   if krktr in kisaltilmisMetin: #krktr kisaltilmis metinde bulunuyorsa  
       continue; #herhangi birsey yapma devam et 
   else: #bulunmuyorsa 
       kisaltilmisMetin+=krktr #kisaltilmis metnime krktr i ekle 
       dictEkle(kodlanmisDict,sayac,krktr) #kodlanmisDict ekle(örn: i icin; 0 : 'i' olarak ekler) 
       sayac=sayac+1 #sayaci 1 arttir 
        
print("Sıkıştırılmış Metin: ",kisaltilmisMetin) #kisaltilmis metni ekrana yaz 
print("Sıkıştırılmış Metin Dict: ",kodlanmisDict) #kodlanmisDict i ekrana yaz 

key_list = list(kodlanmisDict.keys()) #kodlanmisDict key degerleri 
val_list = list(kodlanmisDict.values()) #kodlanmisDict value degerleri 

keyDizim=[] #key degerlerini tutacak dizim 
for harf in metin: #metindeki herbir karakter icin don 
   if harf in kodlanmisDict.values(): #eger karakter kodlanmisDict value larindan biriyse 
       keyDizim.append(key_list[val_list.index(harf)]) #karakteri val_list dizisi icindeki index sirasini döndürür 
       #ve bu index verisine gore key_list icindeki indexin verisini keyDizim e ekler  
print("Her Karaktere bir Kod (Metin) : ",keyDizim) #keyDizim ekrana yaz 

v0=[] 
textv0="" 
for keySiraNo in keyDizim: #keyDizimdeki herbir eleman kadar don 
   v0.append(ikilikbul(keySiraNo)) #v0 a elemanin ikilik karsiliğini 4bit olarak ekle 
   textv0+=ikilikbul(keySiraNo) #elemanı textv0 a string olarak ekle 
print("Her Karaktere bir Kod (Metin) 4bit ",v0) #v0 ekrana yaz 


key_list2 = list(kodlanmisDict.keys()) #kodlanmisDict key degerleri 
val_list2 = list(kodlanmisDict.values()) #kodlanmisDict value degerleri 

keyDizim2=[] #key degerlerini tutacak dizim 
for harf in kisaltilmisMetin: #kisaltilmisMetin herbir karakter icin don 
   if harf in kodlanmisDict.values(): #eger karakter kodlanmisDict value larindan biriyse 
       keyDizim2.append(key_list2[val_list2.index(harf)]) #karakteri val_list2 dizisi icindeki index sirasini döndürür 
       #ve bu index verisine gore key_list2 icindeki indexin verisini keyDizim e ekler  
print("Her Karaktere bir Kod (Kısaltılmış Metin): ",keyDizim2) #keyDizim2 ekrana yaz 

v1=[] 
textv1="" 
for keySiraNo in keyDizim2: #keyDizim2deki herbir eleman kadar don 
   v1.append(ikilikbul(keySiraNo)) #v1 e elemanin ikilik karsiliğini 4bit olarak ekle 
   textv1+=ikilikbul(keySiraNo) #elemanı textv1 a string olarak ekle 
print("Her Karaktere bir Kod (Kısaltılmış Metin) 4bit",v1) #v1 ekrana yaz 

anaharftopbyte=len(metin) #metin degiskeninin karakter uzunlugu 
anaharftopbit=anaharftopbyte*8 #metin degiskeninin bit uzunlugu 
print("Ana Metin",anaharftopbyte,"Byte(",anaharftopbit,"Bit)") #degerleri ekrana yaz 

sonucBit=diziKarakterSay(v1) #v1 in karakter uzunlugu 
oran=100-float(sonucBit/anaharftopbit)*100 #sıkıstırma oranı 
print("Sıkıştırılmış Metin ise",sonucBit,"Bit") #degeri ekrana yaz 
print("Sıkıştırılmış Metin ve Kod:",kisaltilmisMetin,"||",textv1) #kisaltimis metin ve kod karsiligini ekrana yaz 
print("Sıkıştırma Oranı:",oran) #sıkıstırma oranını ekrana yaz

iam

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Beğeni

Toplam Beğeni Sayısı: 1


Yıllara Göre Gönderiler
python Kategori

Kart Dağıtma (dosyaya yazma)

Sqlite veritabanı temel işlemler (dosyaya veri yazma)

Veri Sıkıştırma - Data Compress