Ubuntu 20.04 Terminal Üzerinde Takma İsim Vererek Kısayol Oluşturma

ubuntu-20-04-terminal-uzerinde-takma-isim-vererek-kisayol-olusturma (büyük resim için tıklayın)

Merhaba,

Bu gönderide, Ubuntu 20.04 terminal üzerinde takma isim (alias) vererek kısayol oluşturmaktan bahsediyorum. Öncelikle,

  • CTRL + ALT + T

ile terminal açılır. Sonrasında 

  • nano ~/.bash_aliases

komutu ile takma isimlerin bulunduğu dosya, nano text editör ile terminal üzerinde açılır. Daha sonra, gerçeklenmek istenen kısayol belirtilir. 

  • alias TAKMAISIM='KOMUT(LAR)'

Sonrasında 

  • CTRL + SHIFT + X

ile değişikliğin kaydedilmek istendiği belirtilir ve akabinde onay alma sorusu kullanıcıya sorulur. Evet anlamında “y” klavye girdisi ile onay verilir ve hemen sonrasında dosyanın aynı isimle üzerinde yazılacağını belirtmek için “Enter” klavye girdisi ile işlem sonlandırılır.

Örneğin xampp için kısayol oluşturulmak istensin …

  • alias xampp='cd /opt/lampp/; sudo ./manager-linux-x64.run'

Yukarıda bulunan tek satırda ; (noktalı virgül-semicolon) ile komutları ayrıştırdım (Tek satırdan birden fazla komut belirttim). Öncelikle lampp dizinine gidecek (;noktalı virgül-semicolon öncesi), sonrasında ise xampp control panel çalıştırma dosyasını çağıracak (;noktalı virgül-semicolon sonrası).

Kısayol artık kullanıma hazır ! Çağırmak için; belirtilen takma isim, terminal ekranına yazılmalıdır.

Değişikliğin yansıması için mümkünse farklı terminal üzerinde oluşturulan takma isim kullanılmalıdır !

Kaynakça => https://milq.github.io/create-terminal-shortcut-ubuntu-debian/

iam

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Etiketler

Beğeni


Yıllara Göre Gönderiler
ubuntu-linux Kategori

Ubuntu 20.04 üzerinde Google Chrome Tarayıcı Kurulumu (Installing Google Chrome Browser on Ubuntu 20.04)

Belirli Boyut Kapsamındaki Dosyaları Listelemek ve Silmek (List and Delete Scope Spesific Size)

Ubuntu 20.04 Terminal Üzerinde Takma İsim Vererek Kısayol Oluşturma