En Yüksek (Maksimum) Değere Sahip Kayıtları Veren Saklı Yordam (Stored Procedure)

en-yuksek-maksimum-degere-sahip-kayitlari-veren-sakli-yordam-stored-procedure (büyük resim için tıklayın)

Veritabanında envanter, envanterin bağlı olduğu tabmenu, tabmenunun bağlı olduğu kurumsal tabloları bulunsun ve belirli bir kurumsalın en yüksek değere sahip 5 adet kaydın envanter adı,menü adı ve fiyat bilgisinin saklı yordam (stored procedure) ile getirilmesi istensin. Bunun için saklı yordam aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

 • DELIMITER $$
 • CREATE PROCEDURE sp_max5envanter(pid INT)
 • BEGIN
 • DECLARE kurumsalid INT;
 • SET kurumsalid=(SELECT id from kurumsal where id=pid);
 • IF kurumsalid IS NOT NULL
 • THEN
 • SELECT tabMenu.ad menuad,envanter.ad,envanter.fiyat
 • FROM envanter,kurumsal,tabMenu
 • WHERE kurumsal.id=tabMenu.kurumsal_id AND
 • envanter.tabMenu_id=tabMenu.id AND
 • kurumsal.id=kurumsalid
 • ORDER BY envanter.fiyat DESC
 • LIMIT 0,5;
 • END IF;
 • END$$
 • DELIMITER ;

saklı yordamı kullanmak için;

 • call sp_max5envanter(1)

komutu kullanılır (1 parametre olarak verilmiştir).

omurserdarr

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Beğeni


mysql Kategori

SQLSTATE[HY000]: General error: 1442 Error (used by statement which invoked this stored function/trigger)

Windows Komut Satırından MySQL Erişimi

İki Gün Arasındaki Zaman Farkı (TIMESTAMPDIFF)