Dizi Elemanlarını Ters Çevirme (array_reverse Fonksiyonu)

dizi-elemanlarini-ters-cevirme-array-reverse-fonksiyonu (büyük resim için tıklayın)

Bir önceki gönderide her bir dizinin elemanı için o elemanı fonksiyona tabi tutup (kareAl) karelerini yeni bir dizide elde ediyorduk. Bu gönderide array_reverse fonksiyonu ile elde edilen diziyi tersleyeceğiz. Bu fonksiyona parametre olarak dizi verilir. İlave olarak true parametresi verilmemişse, verilen parametre dizisinin sadece elemanları(value) terslenir. Eğer true parametre olarak verilmişse value(eleman) değerleri ile birlikte key(indis veya index) de terslenecek olur. Örneğin;

 • function kareAl($sayi){
 • return pow($sayi,2); //$sayi*$sayi
 • }
 • $arr=range(0,10);
 • $dizim  = array_map('kareAl',$arr);
 •  
 • $tersdizim=array_reverse($dizim);
 • echo "<pre>";print_r($tersdizim);echo"</pre>";
 •  
 • $tersdizim2=array_reverse($dizim,true);
 • echo "<pre>";print_r($tersdizim2);echo"</pre>";

iam

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Etiketler

Beğeni


Yıllara Göre Gönderiler
php Kategori

Timestamp - Datetime Çevrimi (Convert Timestamp to Datetime)

PHP ini dosyası üzerinde terminal ile değişiklikte bulunmak

self & this