Stored Procedure (Saklı Yordam) Oluşturma ve Çağırma

stored-procedure-sakli-yordam-olusturma-ve-cagirma (büyük resim için tıklayın)

Parametre olarak verilen kurumsalid değerinin sahip olduğu tabmenu tablosundaki her bir envanterin AVG ile ortalama fiyatını (ROUND ile virgülden sonraki çok basamaklı değerler yuvarlanmıştır), COUNT ile envanter sayısını, MIN ile en düşük fiyata sahip envanterin fiyatını, MAX ile en yüksek fiyata sahip envanterin fiyatını, envanter sayısına göre çoktan aza sıralanacak şekilde gösterecek bir stored procedure (saklı yordam) oluşturmak istensin. 

 • DELIMITER $$
 • CREATE PROCEDURE sp_kurumsalTabMenuOrtMinMax(k_id INT)
 • BEGIN
 •    SELECT tabMenu.ad,COUNT(envanter.id) as ENVANTERSAYISI, ROUND(AVG(fiyat),2) as ORTALAMAFIYAT,MIN(fiyat) AS ENDUSUKFIYAT, MAX(fiyat) as ENYUKSEKFIYAT  
 •    FROM envanter,tabMenu,kurumsal
 •    WHERE envanter.tabMenu_id=tabMenu.id
 •    AND tabMenu.kurumsal_id=kurumsal.id
 •    AND envanter.kurumsal_id=kurumsal.id
 •    AND kurumsal.id=k_id
 •    GROUP BY tabMenu.ad
 •    ORDER BY ENVANTERSAYISI DESC;
 • END$$
 • DELIMITER ;

şeklinde stored procedure (saklı yordam) oluşturulur.

stored procedure (saklı yordam) çağırmak için

 • call sp_kurumsalTabMenuOrtMinMax(2)

sql ifadesi kullanılmalıdır (Parametre olarak 2 değeri verilmiştir).  

omurserdarr

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Beğeni


mysql Kategori

SQLSTATE[HY000]: General error: 1442 Error (used by statement which invoked this stored function/trigger)

Windows Komut Satırından MySQL Erişimi

İki Gün Arasındaki Zaman Farkı (TIMESTAMPDIFF)