Saklı Yordam Kullanımı

sakli-yordam-kullanimi (büyük resim için tıklayın)

Bu gönderide, veritabanında oluşturduğumuz saklı yordamı kullanmayı ifade edeceğim. Daha önce oluşturulan saklı yordamı kullanacağım. Bu saklı yordam ile en yüksek fiyata sahip envanter ve bilgileri çekiliyordu. Kullanımı aşağıdadır;

<?  
 // ************ MAX 5 ************
  $callproc=$db->prepare("call sp_max5envanter(:pid)");
  $callproc->execute(array("pid"=>$id));
  if($callproc->rowCount()>0){?>
  
 <ul class="list-group mr-1 ml-1">
  <li class="list-group-item active"><i class="fas fa-sort-amount-up"></i> Fiyatı En Yüksek <span class="badge badge-light"> <?=$callproc->rowCount()?> </span> Envanter</li>
  <?
  while($callcek=$callproc->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
  echo '<li class="list-group-item"><span class="badge badge-primary mr-1">'.$callcek["ad"].'</span><span class="badge badge-info mr-1"> '.$callcek["menuad"].' </span><span class="badge badge-danger mr-1">'.$callcek["fiyat"].' ₺</span></li>';
  }
  }
  // ************ SON MAX 5 ************
  ?>
  </ul>

iam

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Etiketler

Beğeni


Yıllara Göre Gönderiler
php Kategori

Timestamp - Datetime Çevrimi (Convert Timestamp to Datetime)

PHP ini dosyası üzerinde terminal ile değişiklikte bulunmak

self & this