Dinamik Olarak Gönderiye Ait Kategori Üzerinden Bir Önceki ve Bir Sonraki Kayıtların Bilgilerine Ulaşmak

dinamik-olarak-gonderiye-ait-kategori-uzerinden-bir-onceki-ve-bir-sonraki-kayitlarin-bilgilerine-ulasmak (büyük resim için tıklayın)

Blog içerisinde aktif penceredeki gönderiyi inceleyen kullanıcıya, gönderinin kategori bilgisi üzerinden bir önceki ve bir sonraki gönderiye gidebilmelerini teşvik etmek maksadı ile bir stored procedure(saklı yordam) oluşturmak istensin.

 • DELIMITER $$
 • CREATE PROCEDURE sp_birOncekiveSonrakiGonderi(aktif_id INT)
 • BEGIN
 •  
 • DECLARE p_kategori_id INT DEFAULT 0;
 • SET p_kategori_id=(SELECT kategori.id FROM makale,kategori where makale.kategori_id=kategori.id AND makale.id=aktif_id);
 •  
 • SELECT (SELECT makale.id FROM makale,kategori
 • WHERE kategori.id=makale.kategori_id
 • AND kategori.id=p_kategori_id
 • AND  makale.id < aktif_id
 • ORDER BY makale.id DESC LIMIT 1 ) AS prev_id,
 • (SELECT makale.id FROM  makale,kategori
 • WHERE kategori.id=makale.kategori_id
 • AND kategori.id=p_kategori_id
 • AND  makale.id > aktif_id ORDER BY makale.id ASC LIMIT 1 ) AS next_id
 • FROM makale,kategori LIMIT 1 ;
 •  
 • END$$
 • DELIMITER ;

Oluşturulan stored procedure(saklı yordam)

 • call sp_birOncekiveSonrakiGonderi(151)

komutu ile çağrılır.

iam

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Beğeni


Yıllara Göre Gönderiler








mysql Kategori

SQLSTATE[HY000]: General error: 1442 Error (used by statement which invoked this stored function/trigger)

Windows Komut Satırından MySQL Erişimi

İki Gün Arasındaki Zaman Farkı (TIMESTAMPDIFF)