Helper Sınıf Tanımlama (Helper Class Definition)

helper-sinif-tanimlama-helper-class-definition (büyük resim için tıklayın)

Bu gönderide, helper sınıfı oluşturmaktan bahsediyorum. Helper sınıfı; proje üzerindeki herhangi bir dosya üzerinde çalışıldığı anda, önceden tanımlanan işlevlere erişerek kullanım gerçekleştirilmek istendiğinde, kullanıcıya/programcıya yardımcı olacak bir sınıftır. Kullanımı gerçekleştirmek için öncelikle composer.json dosyası üzerinde kaynak yol tanımlaması gerçekleştirilmelidir. Örneğin app dizini altında Functions isminde bir klasör ve bu klasörde de Helpers sınıfı barındırılmak istendiğin composer.json dosyasındaki autoload tanımlamasına aşağıda verilen “files” tanımlamaları eklenmelidir.

"autoload": {
    "psr-4": {
        "App\\": "app/",
        "Database\\Factories\\": "database/factories/",
        "Database\\Seeders\\": "database/seeders/"
    },
    "files": [
        "app/Functions/Helpers.php"
    ]
},

Sonrasında, manuel olarak bu dizine Helpers.php isminde dosya oluşturulmalıdır. Dosya oluşturulduktan sonra namespace belirlenmeli, ve class tanımlamaları yazılmalıdır. Örneğin;

  • namespace App\Functions;
  • class Helpers{
  • //işlevler buraya yazılmalıdır.
  • }

iam

Ömürcan Serdar, 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:30 tarihinde kayıt oldu

Etiketler

Beğeni

Toplam Beğeni Sayısı: 3


Yıllara Göre Gönderiler
laravel Kategori

Yerelleştirme (Localization #2)

Yerelleştirme (Localization)

Asset Fonksiyonu ile Varlıklara Erişim (accessing assets via asset function)