git-dosya-isim-guncelleme etiketine ait gönderiler

git mv (dosya isim güncelleme)
git mv (dosya isim güncelleme)

git mv komutu ile doysa ismi güncellenebilir. İlk parametre hangi dosya ikinci parametre neye dönüşeceği bilgisini içerir. Örneğin git mv herkez...

İncele →