f etiketine ait gönderiler

Config Verilerini Listelemek (git config -l, git config --list)
Config Verilerini Listelemek (git config -l, git config --list)

Repository'e ait değeri belirlenen konfigürasyon verilerinin tümüne erişmek içingit config --listgit config -lkomutları kullanılabilir.Kaynaklar;https...

İncele →
Input Üzerinde Otomatik Mail Tamamlama
Input Üzerinde Otomatik Mail Tamamlama

Merhaba, bu gönderide text input üzerinde mail adres bilgisi tamamlamaktan bahsediyorum.Açıklamayı daha sonra güncellliiciiiim.<script src="https://a...

İncele →
Sabitlere Erişim (Accessing Constants (Config))
Sabitlere Erişim (Accessing Constants (Config))

Merhaba, bu gönderide sabitleri barındıran dosya oluşturup, oluşturulan dosyada sabitler belirtip, belirtilen sabitlere erişmekten bahsediyorum. Laravel...

İncele →
Birebir İlişki (One to One Relation)
Birebir İlişki (One to One Relation)

Bir sistem üzerinde, kullanıcılar ve roller tablosunun olduğu, bir kullanıcının yalnızca bir role sahip olabileceği düşünülsün. Bunun için kull...

İncele →
php artisan make:factory (Tabloya Örnek Veri Doldurma - Creating Factory)
php artisan make:factory (Tabloya Örnek Veri Doldurma - Creating Factory)

Tabloya örnek veri bulma ve doldurma zahmetinden kurtaracak, kullanılabilirliğini Factory soyut sınıfından alan, tablolara özgü veriseti oluşturmak i...

İncele →
Yabancıl Anahtar Oluşturma (Foreign Key)
Yabancıl Anahtar Oluşturma (Foreign Key)

Merhaba, bu gönderide migration dosyası üzerinde yabancıl anahtar oluşturmaktan bahsediyorum.Öncelikle users ve roles tablolarının olduğu varsayılı...

İncele →
Belirli Boyut Kapsamındaki Dosyaları Listelemek ve Silmek (List and Delete Scope Spesific Size)
Belirli Boyut Kapsamındaki Dosyaları Listelemek ve Silmek (List and Delete Scope Spesific Size)

Merhaba, bu gönderide belirli boyut altındaki dosyaların isimlerini listelemekten bahsediyorum.find . -type ‘f’ -size -100kkomutu ile 100 KB altındaki...

İncele →
Blade Direktifleri (Blade Directives)
Blade Direktifleri (Blade Directives)

Merhaba, bu gönderide direktif kullanımından bahsediyorum.Direktifler; Blade dosyaları (view) üzerinde koşturulacak; kullanıcı tarafından tanımlanab...

İncele →
Migration Üzerinde Tablo Tasarımı (Column Definition)
Migration Üzerinde Tablo Tasarımı (Column Definition)

Merhaba, bu gönderide “php artisan make:migration tabloisim” komutu ile oluşturulan migration dosyasındaki tablo tanımlamalarından bahsediyorum.env d...

İncele →
php artisan migrate:fresh
php artisan migrate:fresh

Veritabanı; yenilemek(tazelemek) istenirse,php artisan migrate:freshkomutu kullanılmalıdır. Bu komut ile veritabanındaki tüm veriler silinir, migration ...

İncele →
UUID (Universally Unique Identifier - Evrensel Olarak Benzersiz Tanımlayıcı)
UUID (Universally Unique Identifier - Evrensel Olarak Benzersiz Tanımlayıcı)

Merhaba, bu gönderide UUID (Universally Unique Identifier - Evrensel Olarak Benzersiz Tanımlayıcı) hakkında bilgilendirmelerde bulunuyorum. UUID; GUID (G...

İncele →
self & this
self & this

this anahtar kelimesini, üzerinde işlem yapılacak olunan nesneye referans vereceğimiz zaman kullanırız, self anahtar kelimesini ise, sınıfın kendisin...

İncele →
String Üretici & Şifreleyici (Cipher)
String Üretici & Şifreleyici (Cipher)

uzun bi' aradan sonra merhaba! Sezar'ın şifreleme algoritması üzerine düşünürken karakter dizisinden rasgele seçim ile veriyi gizleyen fonksiyon...

İncele →
Sayının Basamak Değerlerini Bulma (Basamak İşlemleri #2)
Sayının Basamak Değerlerini Bulma (Basamak İşlemleri #2)

Önceki gönderide basamak işlemlerine giriş yapmıştık. Bu gönderide sayının basamak değerlerini yazdıracağız. Bunun için bir önceki gönderide ...

İncele →
Sayının Basamak Sayısını Bulma - (Basamak İşlemleri #1)
Sayının Basamak Sayısını Bulma - (Basamak İşlemleri #1)

Merhaba, basamak işlemlerine bu gönderi ile giriş yapalım. Bu gönderide örnek bir sayıyı karakterlerine ayırıp dizi haline getireceğiz ve dizinin e...

İncele →
Dizinin Başına Eleman Ekleme (array_unshift Fonksiyonu)
Dizinin Başına Eleman Ekleme (array_unshift Fonksiyonu)

Dizinin başına eleman eklemek için array_unshift fonksiyonu kullanılır. Parametre olarak ekleme yapılacak dizi ve eleman(lar)ı içerir. Örneğin,1 ile...

İncele →
İki Gün Arasındaki Zaman Farkı (TIMESTAMPDIFF)
İki Gün Arasındaki Zaman Farkı (TIMESTAMPDIFF)

MySQL üzerinde zaman farkını elde etmek için TIMESTAMPDIFF isminde fonksiyon mevcut. Bu fonksiyon üç parametre alır; ilk parametre zaman belirteci (MON...

İncele →
Fermat Sayıları ve Fermat Asal Kontrolü
Fermat Sayıları ve Fermat Asal Kontrolü

Fermat sayıları; n sıfırdan küçük olmayan bir tam sayı olmak üzere, (2^(2^n)+1) şeklinde yazılabilen sayılardır. İsimlerini, bu sayıları ilk k...

İncele →
Faktöriyel Çözümleme
Faktöriyel Çözümleme

Daha önce faktoriyel üzerine şu gönderide giriş yapılmıştı. Bu gönderide, parametre olarak verilen sayının faktöriyele denk olması ve denklik ha...

İncele →
Faktöriyel Asal
Faktöriyel Asal

Faktöriyel konusuna şu gönderide giriş yapılmıştı. Bu gönderide ise faktöriyel asal tanımlamasını yapıp, PHP ile kod bloklarına dökmeye çalı...

İncele →
Faktöriyel
Faktöriyel

Bu gönderide faktöriyelin tanımı yapıp PHP ile çözümlenmesinden bahsedeceğim.Faktöriyel Nedir?n, 1’den büyük bir doğal sayı olmak üzere; 1’...

İncele →
Veritabanında Oluşturulan Fonksiyonu Kullanma
Veritabanında Oluşturulan Fonksiyonu Kullanma

Daha önce mysql veritabanında fonksiyon oluşturmuştuk. Bu gönderide, oluşturulan veritabanını nasıl kullanacağımızı ifade etmeye çalışacağım...

İncele →
Function (Fonksiyon) Oluşturma ve Kullanma
Function (Fonksiyon) Oluşturma ve Kullanma

Belirli bir işi yapmak için uygun biçimde bir araya getirilmiş deyimler bütününe fonksiyon diyoruz.Örnek üzerinden ifade etmek için, önceden hazır...

İncele →
Sorgu cümlesi,parametre veya hata bilgilerinin görüntülenmesi
Sorgu cümlesi,parametre veya hata bilgilerinin görüntülenmesi

Hatalı sorgular sonucunda hata bilgisine ya da sorgu ve parametre bilgilerine ulaşmak için PDO fonksiyonları mevcuttur.errorInfo fonksiyonu; dizi döndür...

İncele →
İlişkisel Veritabanında Yabancıl Anahtar ve Hareket Değerleri
İlişkisel Veritabanında Yabancıl Anahtar ve Hareket Değerleri

Yabancıl Anahtar (Foreign Key)İki veya daha fazla tabloyu birbiri ile ilişkilendirmeyi sağlar. Fakülte ve Bölüm arasındaki bağlantı(lar) düşünül...

İncele →
API Tasarımında Arama Motoru Dostu URL Oluşturma
API Tasarımında Arama Motoru Dostu URL Oluşturma

Başlıktaki konuyu tam olarak kavrayabilmek için birkaç konu üzerinde kısaca durmamız gerekir.API Nedir?Uygulama geliştirme arayüzü anlamına gelen A...

İncele →
Fazla İlişkilerin Modelden Çıkartılması
Fazla İlişkilerin Modelden Çıkartılması

Analiz esnasında fazladan ve gereksiz bazı ilişkiler fark edilmeden varlık ilişki diyagramına eklenebilir. Bu durum genellikle diğer ilişkiler tarafı...

İncele →
Çakışmalar (Conflicts)
Çakışmalar (Conflicts)

Çakışmalar (Conflicts)İki branch'te de aynı dosyayı değiştirmiş olsaydık ne olurdu? Bir branch'te değişiklik yaparken, takım arkadaşınız farkl...

İncele →
git diff
git diff

Yapılan değişiklikleri listelemek içingit diffkomutu, dosya üzerinde yapılan değişiklikleri listelemek için isegit diff dosyaadi.uzantikullanılabili...

İncele →
git config --global user.name
git config --global user.name

git config --global user.namekomutu ile kullanıcı adı sunulur,git config --global user.name “yeniad”komutu ile kullanıcı adı değiştirilebilir.

İncele →
Php ile Farklı Sayfadan Veri Çekme (CURL)
Php ile Farklı Sayfadan Veri Çekme (CURL)

Merhabalar, bu gönderide farklı sayfadan (herhangi bir ihlal/şikayet ile karşılaşmamak adına harici sayfa olarak https://www.omurserdar.com/kategori/is...

İncele →
Birden Fazla Sipariş Veren Müşterileri Getiren Sorgu
Birden Fazla Sipariş Veren Müşterileri Getiren Sorgu

Örnek olarak; api.omurserdar.com adresinde kullanmış olduğum veritabanı üzerinden gidelim. Bireysel, Sipariş, Sipariş Detay tabloları bulunmakta. Bir...

İncele →
Bulanık Mantık ile Çamaşır Makinesi Modellenmesi
Bulanık Mantık ile Çamaşır Makinesi Modellenmesi

Bulanık Mantık dersi için gerçekleştirmiş olduğum “ Bulanık Mantık Tabanlı Çamaşır Makinesi Modellemesi” adlı çalışmama aşağıdaki link...

İncele →
Bellek Yönetimi -  Best Fit
Bellek Yönetimi - Best Fit

Best Fit ile her defasında bellekteki ilk hücreden itibaren, kendi değerine “eşit ya da büyük değer” aranılır ve bulunan ilk hücre üzerinde iş...

İncele →
Bellek Yönetimi - Next Fit
Bellek Yönetimi - Next Fit

Next Fit ile bellekteki son yerleşim yerinden itibaren, kendi değerine “eşit ya da büyük değer” aranılır ve bulunan ilk hücre üzerinde işlem ge...

İncele →
Bellek Yönetimi - First Fit
Bellek Yönetimi - First Fit

First Fit ile bellekteki ilk hücreden itibaren, kendi değerine “eşit ya da büyük değer” aranılır ve bulunan ilk hücre üzerinde işlem gerçekle...

İncele →
LRU sayfa yer değiştirme algoritması (LRU-Least Recently Used page replace algorithm)
LRU sayfa yer değiştirme algoritması (LRU-Least Recently Used page replace algorithm)

LRU Nedir? Bellek yöneticisinin yeni bir sayfaya yer açmak için, hangi sayfayı dışarı alacağına karar veren algoritmalardan biridir.Örnek üzer...

İncele →
FIFO sayfa yer değiştirme algoritması (FIFO-First in First out page replace algorithm)
FIFO sayfa yer değiştirme algoritması (FIFO-First in First out page replace algorithm)

FIFO Nedir? Bellek yöneticisinin yeni bir sayfaya yer açmak için, hangi sayfayı dışarı alacağına karar veren algoritmalardan biridir.Örnek üze...

İncele →
FCFS (First Come First Serve - İlk Gelen Önce İşlem Görür)
FCFS (First Come First Serve - İlk Gelen Önce İşlem Görür)

İlk Gelen Önce İşlem Görür (First Come First Serve) zamanlama algoritması ile aşağıdaki işlemleri gant şemasında gösteriniz ve ortalama bekleme ...

İncele →
SJF (shortest job first - önce en kısa)
SJF (shortest job first - önce en kısa)

SJF (shortest job first) algoritmasına göre aşağıdaki işlemleri gant şemasında gösteriniz ve ortalama bekleme zamanını hesaplayınız. İşlem...

İncele →
serialize fonksiyonu ile Name Değerlerini Elde Etme
serialize fonksiyonu ile Name Değerlerini Elde Etme

form üzerindeki inputların name ve değerleri, serialize() fonksiyonu ile elde edilebilir. Bunun için örnek aşağıda mevcuttur.HTML kısmında <...

İncele →
preventDefault fonksiyonu
preventDefault fonksiyonu

preventDefault() fonksiyonu ile, işlev, işlevsiz bırakılabilir. Örnek olarak checkbox 'ın tıklanma özelliğini işlevsiz bırakalım.HTML üzerinde&nb...

İncele →
String - Number (Integer) Tip Dönüşümü
String - Number (Integer) Tip Dönüşümü

Tip dönüşümü yapmamız gereken durumlarla sıkça karşılaşırız. Örneğin api bilgisinden gelen stok adet bilgisi string olarak geldiğinde bu bilgi...

İncele →
Input File Name Parçalara Ayırma
Input File Name Parçalara Ayırma

Merhaba,bu gönderide input file ile seçtiğimiz verinin yolunu belirtmiş olduğumuz karaktere göre parçalara ayirmaya çalışacağız.Bunun için index....

İncele →
Fonksiyonlar(Metod)
Fonksiyonlar(Metod)

Fonksiyon Nedir?Belirli bir işi yapmak için uygun biçimde bir araya getirilmiş deyimler bütününe fonksiyon diyoruz.Php ile programlama yaparken bize ha...

İncele →
Kısa if kullanımı
Kısa if kullanımı

Kullanım şekli şöyledir;Koşul ? 'koşul sağlanıyor ise' : 'koşul sağlanmıyor ise';

İncele →